Ny medarbejder

Per 1. januar er Ib Ragborg startet i Exlumi Consulting. Ib kommer med en lang, solid erfaring indenfor signalanlæg. Velkommen til!

Godt Nytår!

Så gik endnu et år. Vi har vænnet os til COVID19, selvom vi stadig er lidt triste over, at vi er begrænset i at kunne møde vores kunder IRL.

Vi fornemmer dog også, at der er nogle strømninger i udendørsbelysning, som fylder mere og mere. Human Centric Lighting har været et hot emne i nogle år, hvilket vi bl.a. var medforfattere til en artikel om i 2020. Men i år var vi de første til at få godkendt lys i et område med truede flagermus.

Supercykelstien i Hvidovre er lavet med meget lave master, i 2200K grader og med bevægelsesmeldere. Så ikke nok med, at det blå farvespektrum er reduceret. Lysforureningen er også reduceret til et minimum. Når vi taler om en supercykelsti på 3,5 km gennem et skønt naturområde, så er det ikke bare et lille bølgeskvulp, men en tendens der er kommet for at blive.

Vi glæder os til flere spændende projekter i 2022. Godt Nytår!

Furesø Kommune udbyder modernisering af vejbelysning (ca. 35 mio. kr.)

Vi er glade for at have assisteret Furesø Kommune med at udbyde modernisering af kommunens udendørs belysningsanlæg. Det drejer sig om al belysning, der endnu ikke er skiftet til LED. Moderniseringsprojektet løber over 3 år (2021, 2022 og 2023).

Udbuddet omfatter modernisering af ca. 10.300 lyspunkter. Moderniseringen har en størrelse på ca. 35 mio. kroner. Udbudsfrist er 21. juni og kontrakt starter op 1. juli 2021.

Udbuddet kan findes via dette link https://www.mercell.com/da-dk/udbud/157178964/modernisering-af-vejbelysning-furesoe-kommune-udbud.aspx

Modernisering i Holbæk

Holbæk udbyder drift og vedligehold af vejbelysning og moderniserer for ca. 18 mio. kr.

I Exlumi, er vi er glade for at have assisteret endnu en kommune med at udbyde drift og vedligehold samt modernisering af vejbelysningen. Udbuddet kan findes her: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN837480&date=1618562754906

Holbæk Kommune ønsker at udbyde drift og vedligehold af hele kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om ca. 12.100 lyspunkter. Dertil kommer ca. 2.000 udendørs lyspunkter placeret på kommunens ejendomme, som i løbet af driftsperioden vil blive dokumenteret og føjet til driftsopgaven.

Udbuddet omfatter derudover modernisering af ca. 3.200 lyspunkter i gammel Tølløse og Svinninge kommuner. Moderniseringen skal foretages i 2021. Dertil kan komme flere moderniseringsopgaver, og det forventes at der inden kontraktens opstart kan komme en mindre justering af opgaverne.

Roskilde udbyder vejbelysning

Den 9. april blev et nyt udbud ”Drift og vedligehold samt modernisering af vejbelysning – Roskilde Kommune” offentliggjort. Det kan findes på EU Supply her, og udbudsbekendtgørelsen kan ses på TED med følgende reference TEDB8-EUS/2021-171563.

Roskilde Kommune ønsker at udbyde drift og vedligehold af størstedelen af kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om ca. 10.000 lyspunkter.

Udbuddet omfatter derudover modernisering af vejbelysningen, men arbejderne er ikke projekteret specifikt endnu. De forventede arbejder i moderniseringen fremgår derfor kun i Bilag 4 TBL som et antal. Det forventes, at der i de år, som kontrakten løber, bruges minimum DKK 3 mio. årligt til modernisering af belysningsanlægget.

Godt Nytår!

Året 2020 har for de fleste været et udfordrende år. Dette gælder også for Exlumi. Kommunerne har været ramt af corona hjemsendelse, budget reduktioner og besværliggjort i deres mulighed for at nå de planlagte opgaver. Det har vi i Exlumi kunne mærke. Det betyder således at vi i løbet af året har måtte sige farvel til Victor og Steen. Tilbage er vi stadig Arne og Thomas – og måske en ny kollega i løbet af første halvår 2021. Vi vil naturligvis gøre alt for at vores kunder får den samme gode behandling som tidligere.

Vi ønsker således alle et godt Nytår og håber på at 2021 bliver så meget bedre end 2020.