Monthly Archives: september 2022

Slukning af vejbelysning og besparelser – en kvalificeret kommentar

Af Thomas Skovsgaard, Exlumi

Selvom de fleste af os er klar over, at borgere og politikere, der ønsker vejbelysningen slukket om natten, gør det grundet økonomien og signalværdien, så kan man ind i mellem godt blive nødt til at trække vejret dybt et par ekstra gange. Signalværdien kan i sig selv være betydningsfuld, også selvom den reelle effekten er minimal – som vi har set det i brugen af mundbind under coronakrisen. Mundbindet skulle minde os om, at der var en sygdom, men hjalp i ubetydelig grad på smitten. På samme måde kan slukket vejbelysning også tænkes at minde os om, at vi har en forestående energikrise.

Problemet med at slukke vejbelysningen er, at følgeomkostningerne forventeligt er langt større end besparelsen på elregningen. Slukning af vejbelysning vil beviseligt øge antallet af trafikulykker, omfanget af kriminalitet og dertil reducere borgernes tryghed og sikkerhed.

Undersøgelser viser nemlig, at slukket eller reduceret belysning på vejene øger antallet af ulykker. Når man så samtidig ved, at en ulykke i gennemsnit koster 600.000 kr., og at kommunerne betaler 2/3 af dette, så skal der meget få ekstra ulykker til før, en eventuel besparelse er forsvundet (tal fra Vejdirektoratet). Dertil skal det siges, at de samfundsøkonomiske omkostninger er langt højere i tilfælde af trafikuheld med dødelig udgang. Vejdirektoratets ”Temaanalyse Ulykker om Natten 2001-2010” bør også være ret alarmerende læsning for de, som ønsker at slukke for belysningen.

Hvad koster slukninger?

Det kriminalpræventive råd argumenterer også for, at der skal være lys på vores veje (specielt i boligområder) om natten. Her viser en engelsk undersøgelse (”Effects of Improved Street Lighting”), at belysning om natten kan reducere mængden af kriminalitet betydeligt. Ud over trafiksikkerhed og menneskeliv så er bekæmpelsen af kriminalitet absolut vigtig for de fleste kommuner.

Afslutningsvis vil jeg argumentere for, at belysning om aftenen er afgørende for, i hvor høj grad mennesker færdes ude i mørket. Livskvaliteten sænkes, når vi tvinges til at blive inden døre. Nogen argumenterer for, at vi skal slukke for alle kunstlysinstallationer. Ja, hvis man mener at vi – ovenpå en hård periode med coronanedlukning – som mennesker kan klare endnu mere isolation og fratagelse af de smukke ting i livet, så kan man godt argumentere for det. Jeg mener dog ikke, det er det rigtige at gøre.

Andre muligheder

Ift. vejbelysning skal man også huske, at der er omkring 1,5 mio. kommunale lyspunkter rundt omkring i Danmark. Det er mindre end ét lyspunkt per husstand. Når man dertil husker, at et lyspunkt bruger omkring 20 watt i 4000 timer om året (svarer til ca. 250 kr. årligt), så vil de fleste være klar over, at man i en husstand vil have gode muligheder for at spare mere end de 250 kr. De samme besparelsesmuligheder findes også for kommunale bygninger.

Så vist skal vi spare under en energikrise, men vi skal gøre det på måder, der ikke koster menneskeliv, øger kriminaliteten eller forringer livskvaliteten.

Hos Exlumi ser vi meget hellere, at man som kommune kigger på, hvordan man på en fornuftig måde kan spare på belysningen – for det er muligt. Men det kræver en detaljeret tilgang og måske lidt hjælp til at tænke anderledes end ”bare” at slukke.

Vordingborg Kommune udbyder drift og vedligehold samt fornyelse af vejbelysning og signalanlæg

Vordingborg Kommune ønsker at udbyde drift og vedligehold samt fornyelse af kommunens udendørs belysningsanlæg og signalanlæg.

Driftsopgaven for belysning drejer sig om ca. 6.800 lyspunkter. Driftsopgaven for signalanlæg omfatter 17 anlæg.

Det samlede budget (drift og vedligehold samt fornyelse og ny anlæg) forventes fra 2023 årligt at blive ca. 3,8 mio. kr., heraf bruges en del til bygherreindkøb af belysningsarmaturer.

Tilbudslisten sum for fornyelse afspejler ikke ovenfor nævnte beløb, hvilket skyldes at der ikke er udarbejdet en fornyelsesplan for de kommende år.

Kommunen udbyder opgaven samlet i én kontrakt, og de ønsker én samarbejdspartner med forventning om at de administrative omkostninger reduceres.

Link til udbud: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/341041