Monthly Archives: april 2022

Kundearrangement med fokus på supercykelstier og tunneler

Den 3. marts afholdt Exlumi arrangement for kommunerne. Emnet var supercykelstier og tunneler, som netop nu fylder meget i kommunernes bevidsthed. Det var perfekt vejr, og deltagerne kvitterede med god stemning og spørgelyst. Fagligt blev der talt om god belysning, sikkerhed, cykelstier som ”shared space”, tryghed og lysforurening,´. Der var også fokus på brug af bevægelsesmeldere, beskyttelse mod vandalisme, hensyntagen til truede dyrearter, og belysning ifm. naturen og fredede områder.

Fra Exlumis side skal lyde en tak til Stine Wrist og Niels Levi fra henholdsvis iGuzzini og Signify, som fortalte om de armaturer, der indgik i de syv forskellige løsninger, der blev vist i dagslys og i mørke. Mange tak også til Hvidovre Kommune, som lod os vise deres installationer frem.