Monthly Archives: marts 2016

Kommuner bør få faglig støtte til udbud af gadelys

Af Lene Ulsted Carlsen
Læs artiklen på Gate 21: http://www.gate21.dk/kommuner-br-f-faglig-sttte-til-udbud-af-gadelys/

”Det massive skift i teknologier inden for lyskilder de seneste år udfordrer mange kommuner, da de kan mangle lysteknisk indsigt i de nye muligheder,” forklarer forskningschef i DOLL’s Quality Lab Jakob Munkgaard Andersen. Mange kommuner har udliciteret drift og planlægning af udendørsbelysning til andre aktører. Det betyder, at ny viden om lys ikke bliver samlet i kommunen.
”Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke krav det er realistisk at stille i et udbud til markedet. Derfor kan det være en god idé at søge råd udefra,” siger Jakob Munkgaard Andersen.

Privat rådgiver til Københavns Kommune
Og Danmarks største kommune, som netop har gennemført et stort udbud af gadebelysning, bekræfter behovet for rådgivning:

”Vi havde da også nogle udfordringer, da vi gik i gang med vores udbud, da det er et marked med nye teknologier både på lys og styring. Derfor valgte vi at bruge en privat rådgiver og den nye udbudsform ’Konkurrencepræget dialog.’ Det gjorde vi for at få formet udbudsmaterialet og set konkurrencen på markedet,” fortæller Thomas Maare, fagansvarlig for Belysning i Københavns Kommune. Han peger også på, at mange mindre kommuner vil have stor gavn af at indhente viden om markedet udefra.

Kommunen kan stille realistiske krav med rådgivning
”Kommunerne bør stille krav til eksempelvis niveauet af de energibesparelser, de nye LED-teknologier kan give, til farvegengivelse og farvetemperatur og til den centrale styring. Det er vigtigt, at det er realistiske krav i forhold til, hvad markedet kan levere. Råd til kravene kan kommunen få hos eksempelvis en rådgivende ingeniør eller hos DOLL,” forklarer Jakob Munkgaard Andersen.

Københavns Kommune har valgt at få deres rådgivning under udbudsprocessen af en privat lysteknisk virksomhed.

”Vi valgte en privat rådgiver i forløbet for at kvalitetssikre udbuddet på de krav, vi stillede til de fire udbydere,” siger Thomas Maare fra Københavns Kommune og fortsætter:

”DOLL kan rådgive på lige fod med andre private aktører i alle udbuddets faser. Der, hvor DOLL kan gøre en ekstraordinær forskel som rådgiver for kommunerne, er gennem uvildige test af de fysiske anlæg efter udbuddet.”

Krav kræver målinger
Både DOLL’s Quality Lab og Living Lab kan være med til at sikre, at den investering, kommunen foretager, lever op til tilbuddets lovede tal om eksempelvis energibesparelser, vejregler, farve-gengivelse og farvetemperatur.

”Det er vigtigt efterfølgende at måle på, om anlægget lever op til de krav, vi har stillet i udbuddet. DOLL kan være et godt bud på en aktør, der kan varetage opgaven, da de uvildigt kan måle anlægget på blandt andet virkningsgrad og levetid,” vurderer Thomas Maare.

Han peger dog også på, at der kan opstå en ny udfordring ved den efterfølgende kvalitetssikring af systemet: Hvis kvalitetssikringsopgaven overstiger kr. 500.000, skal opgaven i udbud igen. Derfor foreslår han, at opgaven er en del af tilbuddet fra leverandøren.

Målinger kan også underbygge tilbuddet
I processen op til tilbudsgivning til Københavns Kommune har DOLL samarbejdet med to af de fire tilbudsgivere.

”Den ene leverandør har fået udarbejdet en analyse af den eksisterende belysning på 15 københavnske veje. Det har dannet grundlag for leverandørens fremtidige forslag til belysningen,” forklarer Jakob Munkgaard Andersen.

Med den anden leverandør har DOLL underskrevet en hensigtserklæring om at lave ener-gibesparende løsninger og kvalitetsmæssig belysning, hvori det blev specificeret, hvilke måleparametre DOLL kan måle på.

Og de to input fra DOLL har haft en værdi for udbyderen, fortæller Thomas Maare, Københavns Kommune:

”Det arbejde, der er lavet i DOLL, er med til at underbygge producentens tilbudsmateriale. Og så er det op til producenten at bruge materialet konstruktivt.”

Københavns Kommune har netop afsluttet udbudsrunden om fremtidig drift og vedligeholdelse, samt udskiftning af 20.000 armaturer og 8.000 lysmaster de næste tre år. Det blev Citelum, der vandt udbuddet. DOLL har underskrevet en hensigtserklæring med Citelum om fremtidigt samarbejde om kvalitetskontrol og udvikling.