Smart City i dag

Smart City begrebet bliver mere og mere udbredt og en del af vores nære fremtid. Udviklingen går stærkt, endog meget stærkt!

Uanset om man som kommune har en strategi på området klar eller ej, er der mange forberedelser man kan gøre allerede nu, som vil spare det kommunale budget for unødige investeringer i de kommende år, når behovene for Smart City installationer er eksploderet.

Opgaver som Smart City løser – allerede i dag

Man kan kategorisere de ‘use cases’, som vil have stor interesse for kommunerne, i to kategorier:

Cykliske serviceopgaver

– kan eksempelvis være tømning af skraldespande. De tømmes i dag ud fra planlagte ruter med faste intervaller, uanset om der er behov for det eller ej. Optiske sensorer kan detektere, om en affaldsspand er fyldt. De kan danne data, der automatisk laver en kørselsrute til renovationsarbejderen, så han kun kører til affaldsspande, der skal tømmes. Derudover kan der i forhold til borgerne laves afregning af renovation for det faktiske forbrug.

Komplicerede observationer

– hvor mængden af data er stor og hurtigt skiftende. F.eks. parkering i byer. Flere kommuner har i dag informationstavler om ledige pladser i parkeringsanlæg. Det er en start, men dækker ikke parkeringspladser langs veje (enten markerede eller umarkerede båse). Der findes allerede løsninger, hvor man kan vælge en destination og få information om antallet af ledige P-pladser i nærheden. Optiske sensorer monteres i lysmaster og identificerer automatisk ledige pladser.

Alt hardware er udviklet og taget i brug, så det er kendt og stabil teknologi. Det samme gælder software. Man står ikke over for store udviklingsprojekter eller andre usikkerheder, så der bør ikke være skepsis på Smart City-området.

 

DEFINITION

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter definerer Smart City begrebet som:

”Smart cities er digitale og involverende byer, der optimerer byen ved at kombinere det fysiske og sociale med det digitale rum”.

Sagt på en anden måde, er en Smart City (f.eks. en kommune) en offentlig enhed, der i et fysisk samfund bruger teknologi til at optimere ressourceforbrug, skabe økonomisk vækst og forbedre borgernes livskvalitet.