Viden er vejen til god belysning – og bedre økonomi

Hvad betyder god belysning i dag – og hvad kan der spares?

Moderne vejbelysning er ikke bare godt lys, men også intelligent lys som er energibesparende og klimavenligt.

Der kan spares millionbeløb på udendørs belysning i Danmark. Det skyldes ikke mindst de senere års teknologiske udvikling, der har ændret markedet for udendørs belysning markant.

Det handler naturligvis først og fremmest om LED teknologien. Denne teknologi medvirker til væsentlige energibesparelser grundet en mere effektiv lyskilde (lumen/watt) og en mere præcis optik, der kun belyser det område, som skal oplyses og dermed giver minimalt spildlys. Derudover er levetiden for LED lyskilden meget længere end de gamle konventionelle lyskilder – LED trives endda bedre i det kolde klima, som vi har i Danmark, end de konventionelle lyskilder.

Dertil kommer at teknologien omkring lysstyring er udviklet væsentligt i de senere år. Dette giver energibesparelser ved dæmpning af lyset, men også muligheder for automatisk fejltilbagemelding med al relevant information. Denne funktionalitet betyder store besparelser på vedligehold.

Dertil findes der i dag automatiserede IT løsninger der gør det væsentlig nemmere at være kommunal kontraktholder for vejbelysning. Med de nyeste løsninger vil en typisk dansk kommune kunne nøjes med at bruge et ¼ årsværk på vejbelysningen.

Disse tre faktorer medvirker til væsentlige besparelsesmuligheder for Danmarks kommuner. Mange kommuner vil kunne spare op mod 500 kroner per lyspunkt om året ved at udskifte belysningen. For en kommune der skifter 2000 armaturer vil det således være en årlig besparelse på 1 mio. kroner årligt.

 

 

ØKONOMI

Vi har udarbejdet en beregningsmodel, hvori du selv kan beregne den forventede besparelse på nyt belysningsanlæg