Greve Kommune har den 7. december udbudt drift og vedligehold af deres vejbelysning

(https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:543881-2018:TEXT:DA:HTML).

Det drejer sig om kommunale veje, private fællesveje, samt 14 grundejerforeninger og boligselskaber. I alt ca. 16.800 lyspunkter, hvoraf ca. 7.000 er LED armaturer.

I løbet af kontraktperioden forventes yderligere modernisering af belysningen til LED teknologi.

Driftsperioden løber fra 1. april 2019 til 31. marts 2023.

Ud over driftsperioden har Kommunen en option på forlængelse af kontrakten, 2 gange af 1 år, første fra 1. april 2023 til 31. marts 2024, og anden gang fra 1. april 2024 til 31. marts 2025.

Udbudsformen er Offentligt udbud under Udbudslovens §§56-57 (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Udbuddet gennemføres via EU supply.

Tilbudsfristen er 30. januar 2019, kl. 12.