Albertslund i gang

Så er projektet i gang i Albertslund Kommune.Ud over at skifte ca. 1200 lyspunkter
på kommunens hoved trafikårer, graves der samtidig fiberrør ned, og disse forbindes og trækkes i masterne, således at der kan etableres en Smart City infrastruktur.

Projektet afsluttes november 2016.

017