Monthly Archives: marts 2022

Albertslund Kommune udbyder modernisering af belysning, samt drift og vedligehold af belysning og signalanlæg

Albertslund Kommune ønsker at udbyde modernisering samt drift og vedligehold af kommunens udendørs belysningsanlæg. Driftsopgaven drejer sig om ca. 9.500 lyspunkter. Der skal årligt moderniseres for minimum 5 mio. kr., men beløbet kan stige til mere end det dobbelte afhængig af, hvordan de enkelte boligforeninger i kommunen agerer. Da disse forventes at finansiere en del af moderniseringen, og en endelig tidsplan per boligforening endnu ikke er fastlagt, kan det ikke med sikkerhed siges, hvor stort beløbet bliver ud over de 5 mio. kr. årligt. Udbuddet omfatter derudover drift og vedligehold af kommunens 26 signalanlæg. Kommunen udbyder de tre opgaver samlet, og de ønsker én samarbejdspartner med forventning om, at de administrative omkostninger reduceres. Udbuddet kan findes via dette link: https://www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=70480