Monthly Archives: maj 2018

Albertslund Kommune udbyder modernisering af vejbelysning 2018-2020

Albertslund Kommune har per 9/5 udbudt modernisering af dele af kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om den belysning der ikke blev moderniseret i 2016.

Udbuddet omfatter modernisering af ca. 3.500 lyspunkter. Moderniseringen skal primært foretages i årene 2018, 2019 og 2020, der derudover en option for året 2021, hvor yderligere 700 lyspunkter kan moderniseres.

Udbuddet indeholder to særlige forhold; for det første er Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) meget mere fleksibel end normalt, hvilket skyldes proceduren for modernisering i boligområderne, hvor borgerne har medindflydelse på omfanget af moderniseringen. For det andet bygger de Særlige Betingelser (SB) på høringsudkast til den nye AB18.