Udbud for Egedal Kommune offentliggjort

De tre belysningsudbud (se nedenfor) for Egedal Kommune blev offentliggjort torsdag den 13/3. Frist for aflevering af tilbud er 1. maj 2014, og det samlede udbudsbudget er omkring 45 mill. kroner.
De tre udbud er som følger:
1) EU udbud for indkøb af belysningsarmaturer
2) EU udbud for indkøb af belysningsmaster
3) Offentlig licitation for installation samt drift og vedligehold af belysningsudstyr

Link til Egedal Kommunes hjemmeside: http://www.egedalkommune.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/igangvaerende-udbud