Anne Bay

Exlumi – nu med partnere

 Fra 1. januar 2024 overgår Exlumi Consulting til at blive et partnerselskab. Partnerkredsen er Arne Kristensen og Thomas Skovsgaard. ”Jeg er utrolig glad for at tage Arne med i ledelsen af virksomheden, og håber at vi kan fortsætte væksten i de kommende år.”, udtaler Thomas. ”Det er vores håb og forventning at partnerkredsen bliver udvidet yderligere i løbet af 2024”, fortsætter han.

Exlumi fortsætter fagligt med de kendte opgaver og kompetencer indenfor; udelys, signalanlæg, el infrastruktur, smart city, digitalisering og el-ladestandere.

Vordingborg Kommune udbyder drift og vedligehold samt fornyelse af vejbelysning og signalanlæg

Vordingborg Kommune ønsker at udbyde drift og vedligehold samt fornyelse af kommunens udendørs belysningsanlæg og signalanlæg.

Driftsopgaven for belysning drejer sig om ca. 6.800 lyspunkter. Driftsopgaven for signalanlæg omfatter 17 anlæg.

Det samlede budget (drift og vedligehold samt fornyelse og ny anlæg) forventes fra 2023 årligt at blive ca. 3,8 mio. kr., heraf bruges en del til bygherreindkøb af belysningsarmaturer.

Tilbudslisten sum for fornyelse afspejler ikke ovenfor nævnte beløb, hvilket skyldes at der ikke er udarbejdet en fornyelsesplan for de kommende år.

Kommunen udbyder opgaven samlet i én kontrakt, og de ønsker én samarbejdspartner med forventning om at de administrative omkostninger reduceres.

Link til udbud: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/341041

Lejre Kommune udbyder drift og vedligehold af vejbelysning

Lejre Kommune ønsker at udbyde drift og vedligehold af kommunens udendørs belysningsanlæg. Opgaven udbydes som et EU-udbud under tjenesteydelser. Driftsopgaven drejer sig om ca. 5.800 lyspunkter. Belysningsanlægget er blevet moderniseret i løbet af de sidste par år, således at alt kommunal belysning er LED. Der er dog stadig ca. 800 konventionelle lyspunkter på private fællesveje og i boligforeninger. Kontrakten starter 1. oktober 2022 og løber i 5 år med option på yderligere 2 år. Tilbudsfrist er 29. juli kl. 12.

Udbuddet er offentliggjort på  EU Supply med referencenummeret RFT 300162.

Kompaktrør udfases februar 2023

I rigtig mange danske kommuner er der på stier, i parker og på mange boligveje brugt lamper med kompaktrør. Specielt i 00’erne med den store kabellægning på Sjælland blev der sat virkelig mange lamper op med kompaktrør.

Nu er det i EU besluttet at kompaktrøret (både med skruesokkel – udfaset september 2021, 2-pin og 4-pin) skal udfases. Det vil sige, at man fra slut februar 2023 ikke længere kan købe disse lyskilder. Der vil være nogle af driftsholderne, der opbygger egne lagre, men allerede nu er det nærmest umuligt at købe kompaktrør hos de store grossister, bl.a. fordi flere af producenterne enten er i gang med at neddrosle produktionen eller allerede har stoppet produktionen af kompaktrør.

Men specielt for 4-pins kompaktrør, som er brugt i stor stil på boligveje, og som har en 360 graders lysudspredning, findes der for indeværende ikke tilfredsstillende LED erstatninger. Det betyder, at vejarmaturer med reflektorer ikke vil kaste lyset ud på samme måde som før. Dermed vil eksempelvis nogle veje, der overholdt vejreglerne fra 1999 ikke længere overholde disse ved lyskildeskift til LED-erstatninger.

Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere hvor stor problemstillingen bliver, men det forventes, at udfasningen vil medføre forøget udskiftning til nye LED-armaturer på boligveje, stier og parkeringspladser i Danmark.

Læs mere om reglerne her.

Kundearrangement med fokus på supercykelstier og tunneler

Den 3. marts afholdt Exlumi arrangement for kommunerne. Emnet var supercykelstier og tunneler, som netop nu fylder meget i kommunernes bevidsthed. Det var perfekt vejr, og deltagerne kvitterede med god stemning og spørgelyst. Fagligt blev der talt om god belysning, sikkerhed, cykelstier som ”shared space”, tryghed og lysforurening,´. Der var også fokus på brug af bevægelsesmeldere, beskyttelse mod vandalisme, hensyntagen til truede dyrearter, og belysning ifm. naturen og fredede områder.

Fra Exlumis side skal lyde en tak til Stine Wrist og Niels Levi fra henholdsvis iGuzzini og Signify, som fortalte om de armaturer, der indgik i de syv forskellige løsninger, der blev vist i dagslys og i mørke. Mange tak også til Hvidovre Kommune, som lod os vise deres installationer frem.