Thomas

Slukning af vejbelysning og besparelser – en kvalificeret kommentar

Af Thomas Skovsgaard, Exlumi

Selvom de fleste af os er klar over, at borgere og politikere, der ønsker vejbelysningen slukket om natten, gør det grundet økonomien og signalværdien, så kan man ind i mellem godt blive nødt til at trække vejret dybt et par ekstra gange. Signalværdien kan i sig selv være betydningsfuld, også selvom den reelle effekten er minimal – som vi har set det i brugen af mundbind under coronakrisen. Mundbindet skulle minde os om, at der var en sygdom, men hjalp i ubetydelig grad på smitten. På samme måde kan slukket vejbelysning også tænkes at minde os om, at vi har en forestående energikrise.

Problemet med at slukke vejbelysningen er, at følgeomkostningerne forventeligt er langt større end besparelsen på elregningen. Slukning af vejbelysning vil beviseligt øge antallet af trafikulykker, omfanget af kriminalitet og dertil reducere borgernes tryghed og sikkerhed.

Undersøgelser viser nemlig, at slukket eller reduceret belysning på vejene øger antallet af ulykker. Når man så samtidig ved, at en ulykke i gennemsnit koster 600.000 kr., og at kommunerne betaler 2/3 af dette, så skal der meget få ekstra ulykker til før, en eventuel besparelse er forsvundet (tal fra Vejdirektoratet). Dertil skal det siges, at de samfundsøkonomiske omkostninger er langt højere i tilfælde af trafikuheld med dødelig udgang. Vejdirektoratets ”Temaanalyse Ulykker om Natten 2001-2010” bør også være ret alarmerende læsning for de, som ønsker at slukke for belysningen.

Hvad koster slukninger?

Det kriminalpræventive råd argumenterer også for, at der skal være lys på vores veje (specielt i boligområder) om natten. Her viser en engelsk undersøgelse (”Effects of Improved Street Lighting”), at belysning om natten kan reducere mængden af kriminalitet betydeligt. Ud over trafiksikkerhed og menneskeliv så er bekæmpelsen af kriminalitet absolut vigtig for de fleste kommuner.

Afslutningsvis vil jeg argumentere for, at belysning om aftenen er afgørende for, i hvor høj grad mennesker færdes ude i mørket. Livskvaliteten sænkes, når vi tvinges til at blive inden døre. Nogen argumenterer for, at vi skal slukke for alle kunstlysinstallationer. Ja, hvis man mener at vi – ovenpå en hård periode med coronanedlukning – som mennesker kan klare endnu mere isolation og fratagelse af de smukke ting i livet, så kan man godt argumentere for det. Jeg mener dog ikke, det er det rigtige at gøre.

Andre muligheder

Ift. vejbelysning skal man også huske, at der er omkring 1,5 mio. kommunale lyspunkter rundt omkring i Danmark. Det er mindre end ét lyspunkt per husstand. Når man dertil husker, at et lyspunkt bruger omkring 20 watt i 4000 timer om året (svarer til ca. 250 kr. årligt), så vil de fleste være klar over, at man i en husstand vil have gode muligheder for at spare mere end de 250 kr. De samme besparelsesmuligheder findes også for kommunale bygninger.

Så vist skal vi spare under en energikrise, men vi skal gøre det på måder, der ikke koster menneskeliv, øger kriminaliteten eller forringer livskvaliteten.

Hos Exlumi ser vi meget hellere, at man som kommune kigger på, hvordan man på en fornuftig måde kan spare på belysningen – for det er muligt. Men det kræver en detaljeret tilgang og måske lidt hjælp til at tænke anderledes end ”bare” at slukke.

Modernisering i Holbæk

Holbæk udbyder drift og vedligehold af vejbelysning og moderniserer for ca. 18 mio. kr.

I Exlumi, er vi er glade for at have assisteret endnu en kommune med at udbyde drift og vedligehold samt modernisering af vejbelysningen. Udbuddet kan findes her: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN837480&date=1618562754906

Holbæk Kommune ønsker at udbyde drift og vedligehold af hele kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om ca. 12.100 lyspunkter. Dertil kommer ca. 2.000 udendørs lyspunkter placeret på kommunens ejendomme, som i løbet af driftsperioden vil blive dokumenteret og føjet til driftsopgaven.

Udbuddet omfatter derudover modernisering af ca. 3.200 lyspunkter i gammel Tølløse og Svinninge kommuner. Moderniseringen skal foretages i 2021. Dertil kan komme flere moderniseringsopgaver, og det forventes at der inden kontraktens opstart kan komme en mindre justering af opgaverne.

Roskilde udbyder vejbelysning

Den 9. april blev et nyt udbud ”Drift og vedligehold samt modernisering af vejbelysning – Roskilde Kommune” offentliggjort. Det kan findes på EU Supply her, og udbudsbekendtgørelsen kan ses på TED med følgende reference TEDB8-EUS/2021-171563.

Roskilde Kommune ønsker at udbyde drift og vedligehold af størstedelen af kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om ca. 10.000 lyspunkter.

Udbuddet omfatter derudover modernisering af vejbelysningen, men arbejderne er ikke projekteret specifikt endnu. De forventede arbejder i moderniseringen fremgår derfor kun i Bilag 4 TBL som et antal. Det forventes, at der i de år, som kontrakten løber, bruges minimum DKK 3 mio. årligt til modernisering af belysningsanlægget.

Godt Nytår!

Året 2020 har for de fleste været et udfordrende år. Dette gælder også for Exlumi. Kommunerne har været ramt af corona hjemsendelse, budget reduktioner og besværliggjort i deres mulighed for at nå de planlagte opgaver. Det har vi i Exlumi kunne mærke. Det betyder således at vi i løbet af året har måtte sige farvel til Victor og Steen. Tilbage er vi stadig Arne og Thomas – og måske en ny kollega i løbet af første halvår 2021. Vi vil naturligvis gøre alt for at vores kunder får den samme gode behandling som tidligere.

Vi ønsker således alle et godt Nytår og håber på at 2021 bliver så meget bedre end 2020.