Monthly Archives: januar 2018

Albertslund Kommune udbyder drift og vedligehold af vejbelysning

Albertslund Kommune har i dag udbudt drift og vedligehold af deres vejbelysning.

Det drejer sig om kommunale veje, private fællesveje, samt veje i grundejerforeninger og boligselskaber. I alt ca. 8.450 lyspunkter, hvoraf ca. 1.600 er LED armaturer.

I løbet af kontraktperioden forventes yderligere 2.500 armaturer skiftet til LED teknologi.

Driftskontrakten løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Ud over driftsperioden har kommunen en option på forlængelse af kontrakten, 2 gange af 1 år, første fra 1. april 2021 til 31. marts 2022, og anden gang fra 1. april 2022 til 31. marts 2023.

 

Tilbudsfristen er 5. marts 2018, kl. 12.

Udbud modernisering + drift & vedligehold Roskilde Kommune offentliggjort

Vi har lavet udbud for Roskilde Kommune, der omfatter både modernisering og drift og vedligeholdelse af belysningen i gammel Ramsø og gammel Gundsø kommuner.

Udbuddet omfatter modernisering af ca. 950 lyspunkter. Moderniseringen skal foretages fra 1. april 2018 til 31. oktober 2018. Ligeledes omfatter udbuddet drift og vedligehold fra 1. april 2018 til og med 30. juni 2021 af ca. 5.850 lyspunkter.

Der er derudover en option til moderniseringsarbejderne på udskiftning af ca. 250 armaturer med højtryksnatrium lyskilder.

 

Tilbudsfrist er 13. februar kl. 12.