Furesø Kommune har den 6. august udbudt drift og vedligehold af deres vejbelysning


Furesø Kommune har den 6. august udbudt drift og vedligehold af deres vejbelysning.

Det drejer sig om kommunale veje, private fællesveje, samt 24 grundejerforeninger og boligselskaber. I alt ca. 12.700 lyspunkter, hvoraf ca. 900 er LED armaturer, samt 36 Toronto blink.

I løbet af kontraktperioden forventes en løbende modernisering af belysningen til LED teknologi.

Driftsperioden løber fra 1. oktober 2018 til 30. september 2022.

Ud over driftsperioden har Kommunen en option på forlængelse af kontrakten, 2 gange af 1 år, første fra 1. oktober 2022 til 30. september 2023, og anden gang fra 1. oktober 2023 til 30. september 2024.

Udbudsformen er Offentligt udbud under Udbudslovens §§56-57 (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Udbuddet gennemføres via Mercell.

Tilbudsfristen er 10. september 2018, kl. 12.