GENVEJ TIL SMART CITY

Via belysningsanlægget...

Hvor der er borgere, er der vejbelysning, og vejbelysning kræver strøm og master.

Smart City kræver som regel også strøm og et sted, hvor udstyret kan monteres (eksempelvis i eller på masterne).